Czy adwokat może reprezentować członka rodziny?

Czy adwokat może reprezentować członka rodziny?

Znana wszystkim studentom prawa sentencja łacińska mówi, że „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”. W jaki sposób ta zasada prawa rzymskiego wpływa na praktykę zawodu adwokata? Często pojawiającą się wątpliwością wśród osób potrzebujących wsparcia pełnomocnika jest to, czy adwokat może reprezentować członka rodziny. Jaka jest odpowiedź na to pytanie?

Czy adwokat może reprezentować członka rodziny?

Co do zasady, możliwe jest ustanowienie pełnomocnikiem adwokata należącego do rodziny. Pojawia się jednak pytanie, czy taka praktyka jest zgodna z etyką zawodu? Warto pamiętać o tym, że prawnik, który ukończył aplikację adwokacką, pracuje czynnie i posiada prawo reprezentacji to osoba zaufania publicznego. Jest to profesja wyjątkowo niezależna, o czym świadczy, chociażby fakt, iż adwokat nie może zostać zatrudniony na umowę o pracę.

Choć Kodeks Etyki Adwokackiej nie wspomina wprost o reprezentacji członków rodziny, istnieje norma zwyczajowa wskazująca, że adwokat nie powinien prowadzić spraw swoich krewnych. Jest to związane z możliwością wystąpienia konfliktu interesów. Czy adwokat może bronić rodzinę? Zgodnie z prawem stanowionym odpowiedź jest pozytywna. Jednak biorąc pod uwagę praktykę i zwyczaje, jest to sytuacja praktycznie niedopuszczalna.

Jakich klientów adwokat nie może reprezentować przed sądem?

Czy adwokat może bronić członka rodziny? Praktycznie jest to sytuacja niezgodna z wyobrażeniem etyki zawodu. A w jakich sytuacjach pełnomocnictwa zakazują przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej?

Prawnik nie może zostać pełnomocnikiem osoby w przypadku, w którym jego interesy nie są zgodne z interesami klienta. Specyficznym przypadkiem jest też przydział adwokata z urzędu. Nie może on podjąć się prowadzenia sprawy, jeśli znajduje się w konflikcie z osobą, przeciwko której ma wystąpić. Współpraca może być także rozwiązana przez klienta – w szczególności w przypadku, w którym nie darzy on swojego pełnomocnika zaufaniem.

Pełnomocnictwo – jak wybrać adwokata?

Adwokat powinien być osobą w pełni niezależną. Ważnym aspektem jest to, aby umiał spojrzeć na sprawę z zewnątrz oraz zachować obiektywizm i realizm. Dlatego tak ważne jest, aby pełnomocnikiem była osoba z zewnątrz, nienależąca do rodziny. Tylko w takim przypadku będzie w stanie podchodzić do procesu w sposób merytoryczny, a nie emocjonalny.

Dobry adwokat, to adwokat, który wykazuje się zaangażowaniem w sprawę swojego klienta i nie ignoruje jego sugestii. Jest to cecha, która zapewni zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Pewność w sądzie odgrywa znaczącą rolę i widocznie wpływa na końcowe rozstrzygnięcie.

Wybór wykwalifikowanego adwokata w niektórych sytuacjach może być niezbędny. Istnieją okoliczności, w których stawienie się do sądu bez profesjonalnego pełnomocnika jest praktycznie niemożliwe. Adwokaci Poznań – czym kierować się podczas wyboru odpowiedniego specjalisty? Istnieją okoliczności, w których stawienie się do sądu bez profesjonalnego pełnomocnika jest praktycznie niemożliwe. Decydując się na skorzystanie z usług konkretnego adwokata, warto sprawdzić, czy widnieje on w rejestrze adwokatów. Jest to izba nadzorująca pracę danego prawnika i prowadząca sądownictwo w przypadku wystąpienia nieścisłości.

Powrót na górę