Jak uzyskać alimenty na dziecko od problematycznego partnera?

Jak uzyskać alimenty na dziecko od problematycznego partnera?

Sprawy dotyczące ubiegania się o alimenty na dziecko należą z pewnością do tych najtrudniejszych. Bardzo często wywołują niepotrzebny stres i negatywne emocje, których można by było uniknąć, a w końcu najważniejsze jest dobro dziecka i jego utrzymanie. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy partner jest niechętny do płacenia alimentów, a nawet jasno daje do zrozumienia, że nie będzie tego robił. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem może okazać się wynajęcie prawnika i wniesienie sprawy do sądu. Wtedy można być niemal pewnym, że dziecko będzie otrzymywało alimenty (Brzeziny).

Jak uzyskać alimenty?

Czy będąc w związku partnerskim, dziecku należą się alimenty? To pytanie nadal budzi wiele wątpliwości, kobiety bowiem nie zawsze wiedzą, kiedy mogą ubiegać się o alimenty. Niezależnie, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy też z konkubinatu, powinnością obydwu rodziców jest zapewnienie mu środków na życie. W przypadku małżeństwa rodzice po rozwodzie są nadal zobowiązani utrzymywać dziecko. W przypadku związku partnerskiego konieczne jest zwykle złożenie pozwu o alimenty (Brzeziny).

Aby małżonek lub małżonka mogli starać się o alimenty na dziecko, konieczne jest złożenie pozwu sądowego do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania partnerów. W przypadku konkubinatu odpowiedni wniosek należy wnieść do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do pobierania alimentów. Jest to bardzo ważne, ponieważ złożenie pozwu w nieprawidłowej instytucji spowoduje tylko przedłużenie całej procedury.

Kolejny problem pojawia się w związku z koniecznością wniesienia opłaty za pozew w sprawie o alimenty. Jest to bardzo ważne, nie każdy ma bowiem tyle pieniędzy, aby mógł opłacać złożenie pozwu w sądzie. Złożenie pozwu o alimenty lub ich podwyższenie nie kosztuje nic w przypadku konkubinatu. Jeżeli jednak pozew o alimenty pojawia się w sprawie rozwodowej, powód musi wnieść wtedy opłatę w wysokości 600 zł.

Problematyczny partner — jak ubiegać się o alimenty

Niestety, często zdarza się, że druga strona jest niechętnie nastawiona do konieczności płacenia alimentów. W takiej sytuacji konieczne może okazać się wniesienie sprawy do sądu. W takiej sytuacji w pozwie należy przedstawić dokładną kwotę alimentów, o jaką ubiega się rodzic dziecka. Jeszcze przed złożeniem pozwu koniecznie należy zebrać dowody w postaci faktur, paragonów oraz rachunków, które potwierdzają wydatki ponoszone na dziecko. Następnie przedstawia się całkowita wysokość alimentów, do której drugi rodzic może się ustosunkować i zaproponować własną kwotę.

Należy pamiętać, że w sytuacji, w której dziecko mieszka tylko z jednym z rodziców, to druga strona powinna ponieść wyższe koszty jego utrzymania. Jeżeli rodzic potrzebuje pieniędzy od razu, istnieje możliwość wniesienia wniosku o zabezpieczenie. Po odpowiednim uargumentowaniu pozwala ono na otrzymywanie alimentów jeszcze przed wyrokiem wydanym przed sąd.

Powrót na górę