Kiedy należy Ci się spadek?

Utrata bliskiej osoby zawsze jest przeżyciem traumatycznym, nieprzyjemnym i trudnym. Zamyka się pewien rozdział historii naszego życia związanej z tą konkretną osobą. Trzeba jednak pamiętać, że wraz z zakończeniem życia małżonka czy rodzica, pojawiają się pewne sprawy, które trzeba dopiąć. Chodzi m.in. o rozdysponowanie majątku należącego do zmarłego, co powszechnie nazywane jest spadkiem. Spadek zawiera wszystkie rzeczy, które należały za życia do bliskiej osoby, która odeszła, a także jej zobowiązania w stosunku do różnych instytucji (jeśli takie oczywiście występują) – chodzi tu m.in o różnego typu zadłużenia czy podpisane umowy. Wiele osób zabezpiecza się na wypadek swojej śmierci poprzez spisanie testamentu, jednak czasem dochodzi do sytuacji, w których życie kończy się przedwcześnie i dana osoba nie myślała nawet o sporządzeniu takiego dokumentu, ponieważ nie spodziewała się, że będzie on jej potrzebny tak szybko. Prawo reguluje jednak takie przypadki. Kiedy należy Ci się spadek? Jaką część całego majątku możesz otrzymać i od czego zależy podział? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, to jesteś teraz we właściwym miejscu.

Spadki – Sosnowiec

Jak już zostało wspomniane – spadek może zostać przekazany na dwa sposoby. To, który z nich zostanie wykorzystany zależy od okoliczności śmierci bliskiej osoby oraz tego, czy zdążyła przed nią sporządzić odpowiednie dokumenty, czy też nie.

W sytuacji, w której zmarły nie pozostawił po sobie żadnego testamentu – ani odręcznego, ani notarialnego, do akcji wkracza prawo spadkowe. Zgodnie z jego brzmieniem, majątek zmarłego dzielony jest między najbliższe osoby w równych częściach wyrażanych procentowo. Prawo do majątku w takim przypadku uzyskują kolejno: małżonek, dzieci, rodzice zmarłego, dziadkowie zmarłego. Jeśli żadne z nich nie będzie chciało przyjąć spadku (tzw. odmowa spadku) – przechodzi on zgodnie z prawem na własność odpowiednich organów państwowych, które będą nimi zarządzać. Najczęściej odmowa spadku ma miejsce wtedy, kiedy zmarły pozostawił po sobie jakieś długi.

Spadki (Sosnowiec) przekazywane za pomocą testamentu łatwiej jest podzielić. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z testamentem odręcznym, podział majątku odbywa się tak samo, jak w przypadku dziedziczenia ustawowego, a więc wydzielając części majątku procentowo dla każdej uprawnionej osoby. Jeśli natomiast chodzi o testament notarialny, to jest to dokument sporządzony przez samego zainteresowanego, ale zweryfikowany i zatwierdzony przez notariusza, który również zadba o wszystkie formalności związane z przekazywaniem majątku. W przypadku tego testamentu istnieje możliwość bardzo precyzyjnego wyszczególnienia nawet pojedynczych przedmiotów, które mają trafić do konkretnych osób. Można więc dokładnie podzielić swój majątek w taki sposób, aby odpowiedni bliscy otrzymali odpowiednie jego części zgodnie z naszą wolą. W obu przypadkach spadków (Sosnowiec) istnieje możliwość odmowy przyjęcia spadku. Analogicznie wtedy dana jego część przechodzi na kolejną osobę w kolejności, aż do wyczerpania możliwości. Jeżeli wszyscy bliscy zrzekną się spadku, przechodzi on – tak samo, jak w dziedziczeniu ustawowym – do odpowiednich organów państwowych.

Powrót na górę