Neuropsycholog – czym się zajmuje? Kiedy się do niego udać?

Neuropsycholog – czym się zajmuje? Kiedy się do niego udać?

Mózg jest organem człowieka, który wciąż pozostaje nie do końca odkryty. Podlega częstym badaniom naukowców w celu lepszego poznania jego możliwości. Dziedziny naukowe, które są związane z jego pracą, stale się rozwijają, co prowadzi do powstania nowych specjalizacji. Jedną z nich jest neuropsychologia, a specjalistę zajmującego się pracą w tym zawodzie nazywamy neuropsychologiem. Dziedzina jest gałęzią psychologii, bada ona związek mózgu i układu nerwowego człowieka z codziennymi zachowaniami. Co robi neuropsycholog? Na czym polega diagnoza neuropsychologiczna?

Kto to jest neuropsycholog?

Neuropsycholog jest specjalistą z dziedziny neuropsychologii. Jego praca polega na odkrywaniu związku pomiędzy funkcjami mózgowymi a procesami psychologicznymi oraz zachowaniem w życiu codziennym. Neuropsychologia pozwala na łączenie wiedzy z zakresu psychologii oraz neurologii, co umożliwia badanie zachowania oraz psychiki, jako dwóch czynników, które się łączą. 

Nauka niesie przekonanie, że poszczególne ośrodki mózgu posiadają związek z konkretnymi procesami, jak nauka, pisanie, czytanie czy poruszanie się. Taka wiedza pozwala na leczenie zaburzeń w zachowaniu człowieka, które związane są z uszkodzeniem konkretnej strefy mózgu lub trudności poznawczych i przyswajania nowych wiadomości. Takie rozdzielenie doprowadziło do podzielenia tej dziedziny medycyny na neuropsychologię kliniczną oraz neuropsychologię edukacyjną. 

Diagnoza neuropsychologiczna – co to jest?

Diagnoza neuropsychologiczna jest końcowym etapem badania neuropsychologicznego. Dzięki znalezieniu źródła problemów pacjenta możliwa będzie ocena posiadanych trudności intelektualnych, a także siły ich osłabienia. Wiedza z zakresu psychologii, jaką posiada neuropsycholog, daje również szansę na ustalenie, czy nieprawidłowości w zachowaniu wynikają z zaburzeń psychologicznych, czy uszkodzenia konkretnego obszaru mózgu. Specjalista do badań wykorzystuje konkretne testy oraz metody eksperymentalne dopasowane do posiadanego przez pacjenta problemu. Efektem postawienia diagnozy jest rozpoczęcie rehabilitacji neuropsychologicznej, która ma doprowadzić do powrotu dawnego funkcjonowania i komfortu życia. Głównym celem diagnozy jest:

 • diagnoza i znalezienie źródła zaburzeń,
 • dopasowanie odpowiedniej rehabilitacji neurologicznej w celu korekty zachowań,
 • profilaktyka nieprawidłowych zachowań i pomoc w powrocie ich do normy.

Jeśli posiadasz problem natury neuropsychologicznej lub szukasz pomocy dla swoich bliskich, warto pamiętać o wybraniu neuropsychologa z odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzę. Dobrym rozwiązaniem będzie odszukanie specjalisty z polecenia, który cieszy się pozytywnymi opiniami pacjentów, jak w Centrum Medyczne Salus Pro Domo. Znajdziesz je pod następującym adresem: https://salusprodomo.pl/oferty/neuropsychologia/.

Kiedy udać się do neuropsychologa?

Neuropsychologia jest nauką, której celem jest pomoc w naprawianiu funkcji mózgowych mających wpływ na prawidłowe zachowania człowieka. Warto udać się do specjalisty i skorzystać z rehabilitacji i diagnozy przy dolegliwościach, takich jak:

 • przebyty udar mózgu,
 • ciężki lub umiarkowany uraz czaszki, który wpłynął na pracę mózgu,
 • po przejściu operacji neurochirurgicznej, której celem było wycięcie guza lub innych zmian patologicznych,
 • przy posiadaniu chorób neurodegeneracyjnych, które wpływają na funkcjonowanie, jak Parkinson lub Alzheimer,
 • przy zaburzeniach mowy, zwłaszcza afazyjnych.

Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje również pracę z dziećmi, które posiadają trudności szkolne, polegające na nieprawidłowym przyswajaniu informacji i uczeniu się. Najczęściej na rehabilitację neuropsychologiczną kierowani są uczniowie, którzy zmagają się z:

 • dysleksją,
 • dysgrafią,
 • nadpobudliwością ruchową, czyli ADHD,
 • dzieci z chorobami ogólnorozwojowym, czyli z zespołem Downa, Aspargera.

Postawienie trafnej diagnozy umożliwia dopasowanie rehabilitacji neuropsychologicznej. Jej efektywne przeprowadzenie pozwala na powrót do dawnej sprawności, a przy chorobach przewlekłych – pracę nad uszkodzonymi częściami mózgu. Neuropsychologia jest bardzo ważną dziedziną medycyny, która pomaga przywrócić pacjentom najlepszy komfort życia.

Powrót na górę