Split payment – od jakiej kwoty?

Split payment – od jakiej kwoty?

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) dotyczy zapłaty za towar lub usługę przez kupującego specjalnym przelewem (tzw. informacja o przelewie), który nie jest w całości przekazywany na konto odbiorcy, ale jest dzielony na kwotę netto i VAT. Kwota netto trafia na konto sprzedawcy, a kwota VAT na jego rachunek VAT. Rachunek VAT jest tworzony automatycznie przez bank jako dodatkowy rachunek do każdego otwartego rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli Twojego rachunku rozliczeniowego w banku lub SKOK. Jeśli zastanawiasz się, od jakiej kwoty split payment ma znaczenie, poniżej wyjaśniamy.

Split payment — jak to działa?

Z technicznego punktu widzenia spłata raty polega na uregulowaniu należności na dwóch rachunkach. Kupujący jest do tego zobowiązany, gdy wartość faktury wynosi co najmniej 15 000 zł. Dlatego w przypadku zakupu produktu lub usługi o łącznej wartości faktury 16 000 zł kwota netto zostanie przelana na konto główne dostawcy, a kwota VAT na jego rachunek VAT. Zgodnie z polskim dekretem od 2023 r. limit na raty zostanie obniżony z 15 000 zł do 8 000 zł. Jeśli jesteś kupującym i otrzymujesz fakturę VAT z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, musisz zapłacić należną kwotę. Dokonując przelewu na raty, musisz podać:

  • kwotę podatku VAT (lub część tej kwoty),
  • całkowita sprzedaż (lub ułamek tej kwoty),
  • numer faktury powiązany z płatnością,
  • Numer NIP dostawcy.

Split payment od jakiej kwoty?

W przypadku zakupów towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, gdy łączna kwota faktury przekracza 15 000 zł, płatności należy dokonać przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. Poprawki do art. powyżej. Jednak w przypadku stosowania mechanizmu rozliczenia prawa przedsiębiorcy nie mają żadnych konsekwencji. Wynika to z różnych technik legislacyjnych stosowanych przez prawodawców. Kwota 15.000 zł wpisana jest bezpośrednio do treści art. Paragraf 108a. Art. 1a ustawy o VAT, wymagający płatności w ratach (tj. bez odniesienia do art. 19 ustawy o przedsiębiorcach). W związku z tym zmiany proponowane przez polską ustawę nie mają nic wspólnego z celem rozliczenia. W związku z powyższym przypominamy, że Polska może korzystać z mechanizmu podzielonej płatności jedynie do końca lutego 2022 roku. Rząd złożył wniosek o zgodę na dalsze korzystanie z rozwiązania, ale czeka na decyzję władz UE. Po otrzymaniu dowiemy się, jaki zakres towarów i usług obejmuje mechanizm oraz czy nastąpią zmiany progu 15 000 zł na fakturze z marca.

Jak opłacać faktury podzielonej płatności?

Zobowiązania ratalne możesz realizować wyłącznie za pośrednictwem firmowego konta bankowego, zlecając przelew środków na inny rachunek firmowy. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy numer sprzedawcy widnieje na tzw. białej liście podatników VAT, obowiązującej od 1 września 2019 r. Co ciekawe, nie musisz znać dwóch numerów kont bankowych sprzedawcy, aby przelać pieniądze. Płatność w ramach tego mechanizmu jest przelewem, tylko bank decyduje o środkach, z których część można przelać na rachunek rozliczeniowy, a część na rachunek VAT. Jak zrobić taki przelew? Wystarczy zalogować się do Korporacyjnej Bankowości Internetowej, wybrać opcję przelewu i wprowadzić następujące informacje: łączna kwota faktury, kwota podatku VAT, Numer faktury, Dane i numer identyfikacji podatkowej (NIP) odbiorcy przelewu (tj. faktury). Kwota VAT zostanie pobrana z rachunku VAT, a kwota netto z rachunku firmy stowarzyszonej.

Co to jest rachunek VAT?

Rachunek VAT jest integralną częścią mechanizmu podzielonej płatności, bez której system faktycznie by nie funkcjonował. Funkcjonowanie rachunku VAT jest ważne, ponieważ na ten rachunek ma wpływ kwota należnego podatku VAT. Każdy przedsiębiorca, otwierając rachunek firmowy, jest obecnie zobowiązany do otwarcia odrębnego rachunku VAT, na który będzie miała wpływ kwota podatku VAT wpłaconego do Skarbu Państwa. Jeśli przedsiębiorca posiada kilka rachunków bankowych, do każdego rachunku konieczne będzie założenie rachunku do płacenia podatku VAT. Więcej informacji dostępne na stronie: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/.

Powrót na górę