Jak wygrać podział majątku?

Zacznijmy od tego, że podziału majątku każda ze stron może domagać się już podczas trwania sprawy rozwodowej. Gdy zostanie to zgłoszone, w wyroku rozwodowym finalnie orzekany jest też sposób, w jaki zostanie dokonany podział wspólnego majątku. Musimy zaznaczyć, że sąd uwzględni prośbę podziału majątku podczas rozwodu tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie będzie musiało wiązać się z przesadną zwłoką w prowadzonym postępowaniu. Z tego powodu ogromna większość spraw o podział majątku będzie toczyła się w osobnym postępowaniu. Będzie konieczność wszczęcia jej już po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Powód jest prosty – małżonkowie często spierają się o kwestie swojego majątku i o wartość poszczególnych dóbr wchodzących w skład majątku. 

Jak przebiega sądowy podział majątku wspólnego? Podział majątku – Łódź

Po złożeniu do sądu wniosku należy uiścić opłatę 1000 złotych. Może się zdarzyć, że sytuacja majątkowa nie pozwala na opłacenie całości danej osobie, dlatego jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

Podczas trwania postępowania sąd ustala, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz, jego wartość, a także jakie nakłady na majątek wspólny były poczynione z funduszy własnych każdej ze stron. Dodatkowo ustalane jest, jakie nakłady poczyniono z majątku wspólnego na majątki indywidualne, jeśli taka sytuacja miała miejsce.

Często w takich sytuacjach narasta spór i niejasności, dlatego często powołuje się rzeczoznawcę majątkowego, aby on oszacował wartość poszczególnych składowych majątku. Jeśli zostanie to wykonane, dopiero wtedy sąd może orzec o tym, w jaki sposób będzie dokonany podział majątku. W przypadku trudności warto udać się do specjalisty w zakresie podziałów majątku w Łodzi, by rozwiać wszelkie wątpliwości. 

 

Jak dzieli się majątek wspólny? Podział majątku Łódź

Kiedy już sąd ustali skład i wartość majątku, to może już przystąpić do sprawiedliwego podziału tego majątku. Polega to najczęściej na przyznaniu poszczególnych składników majątku stronom w taki sposób, aby każde z nich otrzymało sumarycznie składniki o tej samej wartości. Inaczej jest oczywiście w sytuacji, kiedy udziały małżonków w majątku wspólnym różnią się.

W sytuacji, kiedy podzielenie składników majątku nie jest możliwe, wówczas sąd ma prawo zasądzić odpowiednią dopłatę od jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka, który dostał składowe majątku o niższej wartości.

Na przykład, jeśli jedno z małżonków dostało mieszkanie warte 300 000 złotych i a drugie samochód o wartości 100 000 złotych, a mieszkanie przyznano na własność jednej ze stron, a z kolei samochód dla drugiej strony, wówczas sąd będzie zmuszony przyznać dopłatę drugiemu z małżonków w wysokości 100 000 złotych. Można też sprzedać jeden ze składników majątku, by podzielić uzyskaną kwotę ze sprzedaży i ją podzielić równo dla każdej ze stron.

Takie sprawy zazwyczaj nie są proste.  Często konieczne jest ustalanie i rozliczanie nakładów oraz wydatków, czynionych podczas małżeństwa. Często będzie to dotyczyć okresu od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Jeszcze trudniej jest, gdy strony prowadziły działalność gospodarczą, szczególnie kiedy jest konieczność rozliczenia nakładów, które mają związek z prowadzoną działalnością.

Powrót na górę