Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Jak wygląda szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) są według Kodeksu Pracy obowiązkowe dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy charakteru pracy. To dzięki nim możesz wykonywać swoje obowiązki służbowe w sposób, który nie zagraża ani Tobie, ani innym pracownikom. Dlatego każda osoba rozpoczynająca pracę jest zobowiązana do odbycia wstępnego szkolenia BHP Gliwice, podczas którego poznaje przepisy obowiązujące w danym zakładzie oraz uzyskuje niezbędną wiedzę na temat organizacji stanowiska pracy. Jak wygląda szkolenie BHP i kto je przeprowadza?

Szkolenie BHP – jak wygląda i na czym polega

Zgodnie z prawem pracy w Polsce na każdym pracowniku spoczywa obowiązek odbycia wstępnego szkolenia BHP przed podjęciem obowiązków służbowych oraz późniejszych szkoleń okresowych. Szkolenie wstępne obejmuje dwie części:

  • instruktaż ogólny, czyli zaznajomienie nowego pracownika z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują w całej firmie i są zawarte w Kodeksie Pracy, regulaminach lub układach zbiorowych. Podczas tej części szkolenia pracownik zapoznaje się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • instruktaż stanowiskowy, podczas którego przekazywana jest wiedza wymagana do pracy na danym stanowisku. Podczas szkolenia wstępnego pracodawca zapewnia również pracownikowi zapoznanie się z wszelkimi zagrożeniami środowiska pracy, sposobami ochrony przed nimi oraz czynnikami stanowiącymi ryzyko zawodowe. Uczestnik powinien również na tym etapie uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego, jak bezpiecznie wykonywać pracę na swoim stanowisku.

Wstępne szkolenie BHP jest potwierdzane podpisem uczestnika i jest dołączane do jego akt osobowych. Szkolenia okresowe odbywają się zazwyczaj po kilku lub kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia pracy i mają one na celu zaznajomienie pracowników z aktualnymi przepisami, przekazanie wiedzy na temat wykonywania pracy w bezpieczny sposób oraz ze sposobem postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym także przy wypadkach osób w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o samą formę takiego szkolenia BHP, może odbywać się ono w formie instruktażu o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny, w formie kursu obejmującego zadania praktyczne i teoretyczne lub w formie tzw. samokształcenia kierowanego, które odbywa się na podstawie materiałów i treści przekazanych przez organizatora szkolenia pocztą lub zdalnie przy konsultacji wykładowcy.

Kto przeprowadza szkolenie BHP?

Instruktaż ogólny w ramach wstępnego szkolenia BHP prowadzi najczęściej zewnętrzny pracownik BHP lub osoby mające zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w tej dziedzinie (mogą to być osoby w danym zakładzie pracy, zajmujące się tym zagadnieniem). Z kolei instruktaż stanowiskowy prowadzą pracownicy lub sam pracodawca, pod warunkiem, że posiadają stosowne kwalifikacje, doświadczenie oraz szkolenie w tym kierunku.

Szkolenia BHP Gliwice – profesjonalna kadra i materiały

Szkolenia BHP, jakie oferuje firma AGM Konsulting, są skierowane zarówno do małych, jak i dużych firm i przedsiębiorstw, kierowników oraz pracowników na stanowiskach z zakresu administracji biurowej, w dziedzinie przemysłu, inżynierii i technologii, w placówkach oświaty oraz w ramach służby zdrowia. Firmę wyróżnia wysoki poziom kwalifikacji specjalistów prowadzących szkolenia, którzy dysponują szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną w każdej dziedzinie oraz mają indywidualne podejście do każdego klienta, a także szybki czas realizacji. Szkolenia BHP prowadzone przez AGM Konsulting są na bieżąco aktualizowane pod kątem ich treści w oparciu o najnowsze przepisy z zakresu prawa pracy. Firma przeprowadza zarówno instruktaże w ramach szkoleń wstępnych wymaganych w danej branży czy instytucji, jak i szkolenia okresowe dla całej kadry pracowniczej. Podczas spotkań ze szkoleniowcami uczestnicy mają zawsze możliwość zadania pytań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, a wiedza podczas szkoleń jest przekazywana w prosty i przystępny sposób.

Powrót na górę