Szkody górnicze – jak ich zapobiec?

Szkody górnicze – jak ich zapobiec?

Intensywne działania mające na celu wydobycie węgla, często nie pozostają bez wpływu na otoczenie wokół kopalni. Pozyskiwanie paliwa opałowego znajdującego się niekiedy wiele kilometrów pod ziemią powoduje, że zmianom podlegają kolejne warstwy gruntu aż do samej powierzchni. Gdy gleba zaczyna osuwać się w dół ze względu na pozostawienie pustek eksploatacyjnych, na górze powstają różnej wielkości zapadliska lub wypiętrzenia, a także mogą być odczuwane wstrząsy. To z kolei bardzo często wiąże się z negatywnymi skutkami dla osób przebywających w pobliżu miejsca wydobycia węgla.

Co to są szkody górnicze – Jastrzębie-Zdrój

Szkody górnicze w Jastrzębiu-Zdroju oraz każdym innym mieście, w którym prowadzi się wydobycie węgla, wyglądają podobnie. Mają one miejsce wtedy, gdy ruszająca się ziemia negatywnie oddziałuje na elementy infrastruktury znajdujące się na powierzchni.

Najczęściej szkody górnicze obejmują różnorodne zniszczenia budynków, włącznie z osiadaniem całości lub fragmentów obiektów budowlanych. Zdarza się, że uszkodzenia w postaci pęknięć dotyczą dachów, fundamentów czy ścian. Co więcej, instalacje wodno-kanalizacyjne czy elektryczne również często stają się ofiarami szkód górniczych. Podobnie dzieje się w przypadku dróg dojazdowych, elementów infrastruktury drogowej, a nawet stojących na ulicy pojazdów.

Zdarza się, że niekorzystne skutki działalności kopalni uderzają w rolników. Osuwanie i wypiętrzanie się gruntu utrudnia efektywną uprawę roli, uniemożliwia poruszanie się po polu ciężkimi maszynami czy powoduje zmianę poziomu wilgotności gleby, gdy w danym obszarze znajdują się wody gruntowe.

Jak zapobiec szkodom górniczym – Jastrzębie-Zdrój

Osobom niezwiązanym z wydobyciem węgla trudno jest w skuteczny sposób zapobiec szkodom górniczym w Jastrzębiu-Zdroju oraz każdym innym mieście, gdzie prowadzi się taką działalność. Można jedynie nieco zmniejszyć ryzyko narażenia się na negatywne skutki pracy kopalni.

Jedną z opcji stanowi monitorowanie obszaru najbardziej zagrożonego wystąpieniem szkód górniczych. Istnieje taka możliwość za sprawą stworzenia specjalnych map dla danych regionów. Tego typu plany są na bieżąco aktualizowane, a wykorzystanie zdjęć satelitarnych sprawia, że ich dokładność jest bardzo wysoka. Dzięki kontrolowaniu sytuacji przedstawianej na udostępnianych mapach mieszkańcy mogą choć trochę zapobiec szkodom górniczym w Jastrzębiu-Zdroju lub innych miastach, gdzie prowadzi się górniczą działalność.

Jeśli planujesz zamieszkać na południu Polski, również warto dowiedzieć się, gdzie mniej więcej sięgają obszary, na których niekiedy widoczne są skutki wydobycia węgla. Szkody górnicze potrafią być bardzo kosztowne, a utrata majątku zawsze wiąże się z poczuciem straty. Dlatego w trakcie planowania przeprowadzki do już powstałego budynku bądź w przypadku chęci postawienia nowego obiektu lepiej wybrać lokalizację, która uchodzi za bezpieczną. Dzięki temu zminimalizujesz możliwość narażenia się na negatywne skutki wydobycia węgla w zamieszkanej przez Ciebie okolicy.

Powrót na górę