Jak wytyczyć działkę?

Podczas zakupu wymarzonej działki bądź posiadania jakiejś ziemi na sprzedaż, bardzo istotne jest, aby znać jej dokładne granice. Poznanie granic jest ważne ze względu na to, aby w przyszłości nie mieć ewentualnych problemów z sąsiadami, jak i żadnych kłopotów prawnych. Kiedy wszystko już będzie pewne, można wziąć się za budowanie swojego wymarzonego domu lub wystawić na sprzedaż nieużywaną działkę, którą na pewno ktoś się jeszcze zainteresuje. Jak wytyczyć granice działki?

Geodezja Pruszków – wytyczanie działek

To jakiego typu jest działka nie ma absolutnie żadnego wpływu na obowiązek wytyczenia granic. Każda działka czy to budowlana, rolnicza czy inwestycyjna musi być wytyczona. Obszar całej nieruchomości wyznaczany jest poprzez znaki graniczne. Odnajdzie się je w załamaniach linii granic gruntu oraz szukając na odcinkach prostych w odległości nie większej niż 200 metrów od siebie. Wcześniej wspomniane graniczniki wyznaczające działki, mają postać kamieni bądź betonowych słupków.

Kto zajmuje się wyznaczaniem granicy działki?

Osoba, posiadająca uprawnienia do wytyczania działek nazywa się geodetą. On ustanawia granice nieruchomości gruntowych. Jego pomoc może być potrzebna, kiedy okaże się, że na działce nie znajdują się graniczniki, które mają za zadanie wyznaczać granice działki, bądź kiedy istnieje podejrzenie przesunięcia ich, co powoduje niewłaściwie określanie obszaru nieruchomości. Można również wynająć jego usługi, kiedy uważa się, że sąsiad zagarnął jakąś część działki należącej do nas, bądź chcemy upewnić się, że działka, którą bierzemy pod uwagę podczas kupna posiada dobrze wytyczone granice, aby uniknąć późniejszych ewentualnych problemów.

Co poradzić na problem związany z granicznikami – Geodezja Pruszków

W momencie, kiedy graniczniki na naszej działce są przesunięte, uszkodzone lub jakiejś części z nich brakuje, należy wykonać tak zwane wznowienie granicy działki. Na czym to polega? Aby wszystko dobrze się odbyło, geodeta musi odszukać lub ponownie wytyczyć dokładne linie i punkty graniczne. Potrzebne do tego działania są dokumentacje z zasobów geodezyjnych danego starostwa powiatowego. Z nich odczytuje potrzebne informacje. Takie wznowienie granic działek nie ma przymusowego działania administracyjnego oraz realizuje się je na prośbę i koszty osób zainteresowanych kupnem działki, bądź sprzedażą jej z pewnymi odpowiednimi wymiarami.

Rozgraniczenie działki

Przeglądając oferty działek na sprzedaż można natrafić się na sytuację, kiedy konieczne jest wykonanie rozgraniczenia działki. Czym właściwie to jest? Jest to czynność wykonywana przez specjalistę, kiedy granice działki nie zostały wcześniej wyznaczone bądź utrwalone albo, w momencie, kiedy między właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości toczy się spór, na temat przebiegu linii granicznych.

Za ustalenie granic odpowiada geodeta, który robi to na podstawie ugód sądowych, odpisów z ksiąg wieczystych, map, protokołów granicznych, decyzji administracyjnych itp. Jeżeli te dokumenty nie są wystarczające, aby rozgraniczyć odpowiednio działkę, jej granice są ustalane na podstawie oświadczenia obu stron, bądź ewentualnie jednej z nich, jeśli druga ze stron niczego nie kwestionuje. Zapoznaj się z usługami geodezji w Pruszkowie.

Powrót na górę